Avís Legal La Farga

LA FARGA (CORPORACIÓN METALÚRGICA CATALANA, SL) ha creat aquest lloc web amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació corporativa actualitzada i exacta de l’empresa. Tractarem de corregir els errors que se'ns assenyali amb la màxima celeritat possible. No obstant CORPORACIÓN METALÚRGICA CATALANA, SL no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat. CORPORACIÓN METALÚRGICA CATALANA, SL es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar els continguts de la pàgina web o limitar el seu accés de forma temporal o definitiva, sense previ avís.

En conformitat a l’establert a les lleis 15/1999, 34/2002, 37/2007 s’informa del següent:

Titularitat de la pàgina web

  • Domini: www.lafarga.es/fr/
  • Titular: CORPORACIÓN METALÚRGICA CATALANA, SL
  • Adreça: Ctra. C17z Km.73, 5 08508 Les Masies de Voltregà
  • Telèfon: +34 938 504 100
  • E-mail:
  • CIF: B62580790
  • Registre Mercantil: Barcelona, tom 33732, Foli 140, Ins. 1, Pàgina Núm. B235720

Propietat dels continguts

Tot el contingut de la present pàgina web, incloent els textos, imatges, dissenys, etc. són propietat intel·lectual de CORPORACIÓN METALÚRGICA CATALANA, SL i estan protegits per la legislació vigent. Aquests continguts en cap cas poden ser reproduïts o copiats. Totes les marques que s'utilitzen en aquesta pàgina web són propietat registral de CORPORACIÓN METALÚRGICA CATALANA, SL.

Protecció de dades personals

A l'efecte del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal,  la persona que contacti amb CORPORACIÓN METALÚRGICA CATALANA, SL a través dels e-mails i/o formularis d’aquesta pàgina web, autoritza i consenteix que les seves dades personals i la seva adreça de correu electrònic siguin incorporades a fitxers automatitzats d'aquesta empresa per a les finalitats indicades en els formularis.

CORPORACIÓN METALÚRGICA CATALANA, SL no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça postal o a la de correu electrònic de CORPORACIÓN METALÚRGICA CATALANA, SL.

Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions

Algunes pàgines d'aquesta web contenen referències o enllaços a webs d'altres organitzacions. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí. CORPORACIÓN METALÚRGICA CATALANA, SL no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquestes webs externes.

Advertiment sobre la utilització de cookies

Una cookie és un petit arxiu de dades que alguns llocs web escriuen en la seva unitat de disc quan es visita. Un arxiu cookie pot contenir informació com la identificació d'usuari i el lloc web ho utilitza per a rastrejar les pàgines que vostè a visitat. L'única informació personal que una cookie pot contenir, és la informació que vostè mateix li proporciona.

Una cookie no pot llegir dades de la seva unitat de disc, ni pot ser executada com un codi ni contenir virus. Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar cookies. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

Nous notons que cette page peut utiliser des cookies. L'utilisateur a la possibilité d'empêcher la génération de cookies en sélectionnant l'option appropriée dans leur navigation.

Llei Aplicable

El present Avís Legal i tota qüestió relacionada amb aquest portal web serà aplicada la legislació espanyola.

Modificació de les Condicions Generals

CORPORACIÓN METALÚRGICA CATALANA, SL podrà modificar les Condicions Generals en el moment que cregui oportú.

Avís Legal |  +34 938 504 100 | Colonia Lacambra, s/n  08508 Les Masies de Voltregà (Barcelona) Espanya | © 2018 La Farga.