Respostes per l'instal·lador

És fàcil instal·lar un tub de coure?

Els tubs de coure tenen propietats bacteriostàtiques que ajuden a mantenir la qualitat de l'aigua, inhibeixen el desenvolupament de la biocapa (una capa de microorganismes que es forma a l'interior de les canonades d'aigua), i minimitzen el risc de proliferació de bacteris patògens com la legionel·la.
L'estudi realitzat el 2007 per Kiwa Water Research avalua els efectes de la temperatura de l'aigua en el creixement de la legionel·la en instal·lacions realitzades amb diferents materials: coure, acer inoxidable, PVC-C i PEX-A. L'únic material que ja als 25 º eliminar totes les bacterias1 va ser el coure, mentre que en altres materials com l'acer inoxidable, el PVC-C i el PEX es van eradicar als 60 º. A més, la inoculació en els tubs de coure va haver repetir 5 vegades davant d'una sola pels altres materials.

El coure es pot utilitzar per instal·lacions encastades?

Si, a més de ser un dels materials més indicats per a aquestes característiques. La seva alta resistència a l'atac dels materials de construcció, als cops i als talls accidentals el fan un material de màxima durabilitat.

Sent un material més car, quin valor afegit aporta el coure en la instal·lació?

Entre moltes altres raons, les instal·lacions amb coure es mantenen inalterables amb el pas del temps, en les seves característiques físiques i químiques. El coure és compatible amb altes pressions pel que hi ha menys risc de fuites i accidents, a més de suportar condicions extremes com pot ser un incendi.

El coure és compatible amb altres materials?

Sí té un excel·lent comportament amb la totalitat dels materials de construcció i fluids a transportar.

Necessito més espai amb una instal·lació de coure?

En absolut. Es necessita un reduït pes per metre lineal en tub de coure, el que permet abaratir el transport, facilita la manipulació i és ideal per suportar elevades pressions amb un gruix i un diàmetre exterior mínims.

Puc tenir problemes de peces amb la incompatibilitat de fabricants?

Totes els nostres tubs de coure són fabricades d'acord una normativa europea, el que minimitza els problemes d'incompatibilitat amb altres fabricants. Tots els components de coure es fabriquen en mides estàndard, el que assegura la seva disponibilitat ara i en el futur. El coure, en definitiva, és universal cosa que no poden presumir altres materials.

Quina pèrdua de càrrega té un tub de coure?

La mínima gràcies a un gruix uniforme, mesures exactes i sobretot per la paret interior llisa i neta que té el tub de coure.

Quina garantia té un tub de coure?

Els fabricats per La Farga tenen triple garantia: la primera perquè tenim el suport d'un líder: garantia de qualitat AENOR, la segona perquè tots els tubs de coure per a les superfícies de contacte estan garantides sota la marca internacional Antimicrobial Copper Cu+ el que eviten la propagació d'infeccions, i finalment la tercera garantia en els nostres tubs sanitaris els quals estan garantits amb 50 anys en totes les instal·lacions.

Els tubs de coure, només per a la conducció d'aigua?

No. El coure pot i és utilitzat en una gran quantitat d'aplicacions: instal·lacions d'aigua freda i calenta, sistemes de calefacció (central, terra i paret radiant), instal·lacions de gas (gas natural i butà, gasos medicinals i industrials), sistema d'energia solar tèrmica, aire condicionat i refrigeració, conduccions d'oli i gasoil, sistemes de ruixadors automàtics contra incendis, reutilització d'aigües pluvials, entre molts altres.

Es pot utilitzar el coure per a una instal·lació exterior?

Gràcies a l'alta resistència a la corrosió i a la seva impermeabilitat que impedeix el pas de l'oxigen i raigs ultraviolats, les canonades de coure són excel·lents per a muntatges exteriors. Cal destacar que el coure no altera les característiques organolèptiques de l'aigua. La instal•lació protegeix el cabal dels agents externs.

El coure, ecològic?

El coure té la capacitat de reciclar-se indefinidament sense mai perdre les seves qualitats i propietats. És un dels pocs materials que pot presumir d'això. A més, els tubs de coure de La Farga són fabricades mitjançant un procés ecològic que preserva el medi ambient.

El coure, una instal·lació amb valor afegit...

El petit diàmetre exterior de les canonades de coure, el seu baix coeficient de dilatació, les seves excel·lents propietats mecàniques, el seu potencial com a metall sostenible i eficient i la seva atractiva aparença, fan del coure una instal·lació amb valor afegit. Una instal·lació de coure és invertir en seguretat, en salut i en futur.

A tall d'exemple... El reemplaçament dels motors de combustió en els vehicles elèctrics il·lustra la demanda creixent de la societat cap a tecnologies eficients. Un automòbil a petroli conté 22 kg de coure, mentre que els vehicles elèctrics, almenys, tripliquen aquesta quantitat, principalment en filferros i altres components elèctrics. Els sistemes d'energia renovable també depenen en bona mesura del coure per transmetre energia amb màxima eficiència i mínim impacte ambiental. Per exemple, una gran turbina eòlica incorpora més d'una tona de coure, mentre que els avenços en tecnologia de cel·les solars que utilitzen coure poden fer que l'energia solar sigui més abundant i menys onerosa que alternatives a base de silici.

On puc tenir la informació necessària per treballar amb tub de coure?

Per conèixer totes les característiques tècniques i consells pràctics de la utilització del tub de coure et recomanem accedir al catàleg que tenim a la nostra pàgina web titulat "Manual de tub i accessoris de coure".

Quines són les condicions de temperatura mínima per a un tub de coure?

Els tubs de coure tenen un excel·lent comportament en instal·lacions criogèniques pot usar-se per instal·lacions a temperatures inferiors als -100 ºC.

Es pot utilitzar un tub de coure per instal·lacions d'energia solar?

Si, està completament capacitada. A més, el RITE (Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis) i el CTE (Codi Tècnic d'Edificació) recomanes expressament utilitzar tub de coure al circuit primari donat el seu òptima resistència a temperatures elevades i altes pressions.

Com es comporta el tub de coure davant les dilatacions?

El tub de coure dilata molt menys que els tubs de plàstic. Com a regla general pot assumir que per a un salt tèrmic de 20 ºC 1 m de tub de coure dilata 1mm. Es recomana consultar el manual d'instal·lació del tub de coure per a càlculs més complexos.
Sistema Intern Informació | Avís Legal |  +34 938 504 100 | Colònia Lacambra S/N, Crta, C-17z, Km. 73, 5, 08508 Les Masies de Voltregà, Barcelona, Espanya | ©  La Farga.