Beques i ajudes

Presentació

La Fundació La Farga va ser creada el 2004 amb l'objectiu de crear valor i riquesa en l'entorn més proper. Des dels seus inicis, la Fundació ha volgut actuar de manera responsable en el teixit social i cultural de la comarca d'Osona. En aquest sentit, promou, ajuda i participa en iniciatives que s'emmarquen en tres àmbits: social, cultural i de formació. El Patronat de la Fundació La Farga està format per 6 membres.

En l'àmbit de la formació la Fundació La Farga realitza tres convocatòries de beques, una de febrer a juliol, una altra de juliol a setembre i la tercera d’octubre a gener per estudis superiors, cursos d’estudis superiors, cursos d’idiomes i estudis d'idiomes a l'estranger. També convoca dos ajuts anuals, un per a casals de Nadal i una altra per a casals d’estiu. L’ajut de casals de Nadal és del desembre a gener i el de casals d’estiu de juny a setembre.

La convocatòria de beques de febrer a juliol i de juliol a setembre va dirigida a treballadors i els seus familiars i a descendents dels fundadors de La Farga. La d’octubre a gener també va dirigida a treballadors i els seus familiars i a descendents dels fundadors de La Farga, i a habitants de Les Masies de Voltregà. Els dos ajuts van dirigits a treballadors i els seus familiars i a descendents dels fundadors de La Farga.

La Fundació La Farga atorgarà la beca a aquells sol·licitants que compleixin amb els requisits acadèmics i personals explicats en cada una de les bases. Igualment com el nomenament de les beques es farà a través postal i amb una entrega oficial 1 mes després de tancar la convocatòria. La quantitat màxima de la beca sempre estarà condicionada a l'import total de la matrícula i a les condicions del sol·licitant. La Fundació La Farga primer donarà el 85% de l’import becat i donarà el 15% restant una vegada el becat presenti l’expedient acadèmic amb les notes becades per la Fundació.

La persona becada acceptarà la beca firmant una carta de compromís on es comprometrà a aprovar el 80% dels crèdits i /o assignatures becades per la Fundació La Farga. En cas de no aprovar el 80% haurà de retornar el 85% de l’import becat i el 15% restant no li serà concedit.

D'acord amb allò que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l'article 18 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, us comuniquem que, amb la vostra signatura, doneu el consentiment perquè les dades personals contingudes en les sol·licituds i en la documentació annexa s'incorporin a un fitxer automatitzat, del que és responsable la Fundació La Farga, i seran objecte de tractament per gestionar la seva participació en la convocatòria de beques d'ajut a l'estudi 2015/2016 de la Fundació La Farga, no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al fax 938594654 o al correu postal Fundació La Farga, Colònia Lacambra, s/n 08508 Les Masies de Voltregà.

 

Convocatòries beques

La Fundació La Farga convoca un màxim de 70 beques per cursar estudis de graus universitaris, cicles de grau superior, màsters i/o postgraus, cursos d’adaptació per a titulats de 1r cicle que vulguin seguir estudis oficials universitaris, cursos d’idiomes i cursos d’idiomes a l’estranger.

La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s’adreça a totes les persones que estiguin en disposició de cursar els estudis acadèmics esmentats. 

  1. En relació amb la convocatòria de febrer a juliol, aquesta s’obre el dia 15 de febrer i es tanca el dia 20 de juliol a les 18:00 hores (hora peninsular).
  2. En relació amb la convocatòria de juliol a setembre, aquesta s’obre el dia 21 de juliol i es tanca el dia 15 de setembre a les 18:00 hores (hora peninsular).
  3. En relació amb la convocatòria d’octubre a gener, aquesta s’obre el dia 15 de d’octubre i es tanca el dia 15 de gener a les 18:00 hores (hora peninsular).

BASES CONVOCATÒRIA FEBRER-JULIOL

BASES CONVOCATÒRIA JULIOL-SETEMBRE

BASES CONVOCATÒRIA OCTUBRE-GENER

 

Convocatòria ajudes

La Fundació La Farga convoca dos ajuts per casals de Nadal i d’estiu amb un pressupost màxim de 5.000,00 € per les dues convocatòries.

  1. La primera convocatòria pels ajuts de casals d’estiu s’obre l’1 de juny i es tanca el 10 de juliol a les 18:00 hores (hora peninsular)).
  2. La segona convocatòria pels ajuts de casals de Nadal s’obre l’1 de desembre i es tanca el 15 de gener a les 18:00h (hora peninsular).

BASES AJUDA CENTRES D'ESTIU I NADAL

 
Avís Legal |  +34 938 504 100 | Ctra. C-17z, Km. 73,5 08508 Les Masies de Voltregà (Barcelona) Espanya | © 2017 La Farga.