Beques d'estudis orientades a l'obtenció de títols oficials i no oficials superiors

Termini de la convocatòria

De l’1 de maig al 15 de Juliol per a estudis que vagin de setembre de 2019 a Juliol de 2020.

Beques orientades a estudis per als títols següents

  1. Graus, màsters oficials, màsters propis, màsters professionalitzadors i màsters associats a programes de doctorat.
  2. Cicles Formatius de Grau Superior.
  3. Cursos d’adaptació per a titulats de 1r cicle que vulguin seguir estudis oficials universitaris.

Import de la beca

Per a l’any 2019, es becarà un import de fins a 39,53 € per crèdit matriculat en títols de grau, post-grau i màster i fins un total de 401,12€ per a qualsevol doctorat, ja sigui propi, oficial, professional o associat a un programa de doctorat, amb un límit del 75 % de l’import total de la matrícula.

En el cas que els estudis no estiguin configurats per crèdits (ECTS), la persona sol·licitant haurà d’aportar un document on s’indiqui el total d’hores del curs impartides, per trobar una equivalència amb els crèdits (ECTS).

Requisits acadèmics

S’especifiquen a l’apartat de Requisits acadèmics dels Requisits generals

Requisits econòmics dels candidats

S’especifiquen a l’apartat de Requisits acadèmics dels Requisits generals

Altres

És imprescindible tenir en compte l’apartat Criteris i condicions generals en l’atorgament de beques

Avís Legal |  +34 938 504 100 | Colonia Lacambra, s/n  08508 Les Masies de Voltregà (Barcelona) Espanya | © 2019 La Farga.