Beques d'idiomes per l'obtenció de títols oficials

Convocatòria

De l’1 de maig al 15 de Juliol per a estudis que vagin de setembre 2019 a Juliol 2020.

Objectiu

Beques orientades a la realització d’estudis d’idiomes durant el curs acadèmic o l’estiu, amb la condició d'obtenir un títol oficial en un període de dos anys.

Dotació total d’aquesta partida

Per a l’any 2019 la dotació d’aquesta beca serà de 5.000€

Import de la beca

Un màxim 316€/any, sempre en funció de la matrícula. I fins al 50% del cost de l’examen oficial.

Requisits particulars dels candidats

  • Ser persona treballadora de La Farga o bé familiar d'una persona treballadora.
  • Ser soci de La Farga o bé familiar.
  • Aportar en temps i forma allò que s’especifica a l’apartat “Requisits generals de la documentació a aportar”.

Requisits acadèmics

  • Acreditar anualment l'aprofitament del curs, mitjançant les notes del centre docent.
  • Amb caràcter biennal, acreditar mitjançant certificat oficial el nivell d’idiomes assolit gràcies a la beca.
  • Realitzar un curs d’idiomes per obtenir un títol oficial. No es becaran cursos d’idiomes en què l’objectiu no sigui obtenir un títol oficial.

Observacions

  • Respecte aquest darrer punt, la presentació d’aquest certificat dependrà de cada idioma, ja que no són tots iguals. A tal efecte l’alumne haurà de presentar al Patronat de la Fundació La Farga el pla d’estudis, els corresponents nivells i el temps que es triga normalment en assolir-los.
  • El Patronat de La Fundació La Farga valorarà positivament l'utilització de l’estàndard Europeu d’avaluació d’idiomes.

En cas de no superar el curs d’idiomes, el becat estarà obligat a retornar l’import de la beca.

En cas de no aportar el certificat oficial que acredita el fet d’haver superat el nivell d’idiomes durant el segon any, l’alumne no podrà optar a noves beques d’idiomes fins que el presenti i tindrà un any de marge per fer-ho. En cas que no el presenti o no l’aprovi, haurà de retornar l’import becat durant els dos cursos.

Requisits econòmics dels candidats

Els que s’especifiquen a l’apartat Requisits econòmics dels Requisits generals.

Altres

És imprescindible tenir en compte l’apartat Criteris i condicions generals en l’atorgament de beques.

Avís Legal |  +34 938 504 100 | Colonia Lacambra, s/n  08508 Les Masies de Voltregà (Barcelona) Espanya | © 2019 La Farga.