Dret a la intimitat i protecció de dades

La presentació de la sol·licitud de beca porta implícita l’autorització per incorporar les dades personals en els sistemes d’informació de la Fundació La Farga, d’acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. La Fundació La Farga garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que recull, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que vetllin per la seguretat d’aquestes dades. Les dades persones no seran cedides a persones físiques ni jurídiques, excepte l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà i Sant Joan de les Abadesses que les podran utilitzar amb finalitats històriques, científiques, estadístiques o per la realització d’ofertes laborals o formatives complementàries en benefici de l’interès general i de la persona becada.

Les dades personals que s’obtinguin del sol·licitant seran tractades per la Fundació La Farga com a Responsable de Tractament en els termes del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. La finalitat del tractament serà gestionar la concessió de les beques i les actuacions que se’n deriven. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de les relacions contractuals.

Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (Accés a les dades, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició) el sol·licitant es podrà adreçar en qualsevol moment a la Fundació La Farga a través del correu . Per a més informació, pot dirigir-se a la web: https://www.lafarga.es/ca/contacte/avis-legal. També podeu dirigir-vos al telèfon 93 859 56 37 o al correu postal de La Fundació La Farga: Colònia Lacambra, s/n 08509 Les Masies de Voltregà.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 (28001 Madrid)

Avís Legal |  +34 938 504 100 | Colonia Lacambra, s/n  08508 Les Masies de Voltregà (Barcelona) Espanya | © 2022 La Farga.