Òrgans de gestió de La Farga

Junta General d'Accionistes

És l'òrgan encarregat de nomenar, avaluar o substituir els consellers o administradors, aprovar els comptes i adoptar les decisions rellevants que li corresponguin.

La seva missió principal és assegurar que la societat actuï segons la llei i segons criteris estrictament professionals.

És l'òrgan d'administració i fiscalització de l'organització i el que pren les decisions clau per al funcionament de la societat.

Consell d'Administració

Consejo de Administración

És l'òrgan encarregat de dirigir, administrar i representar la societat, sense entrar en les tasques corresponents a la Junta General d'Accionistes.

La seva principal missió és assegurar la viabilitat del grup empresarial a llarg termini, protegint els interessos generals de la societat, els valors i la cultura de l'organització.

Les seves funcions són definir les estratègies de la societat, donar suport en la definició de la missió i la filosofia de l'empresa, mantenir una bona relació entre família, propietat i empresa.

Està format per consellers representants de la família i consellers externs.

Components

Oriol Guixà

Oriol Guixà

President i Conseller Delegat de La Farga
President del Patronat de la Fundació La Farga

Inka Guixà

Inka Guixà

Directora General de La Farga
Consellera del Consell d'Administració

Consellera d'Honor del Consell d'Administració

Direccions

Conseller Delegat

Oriol Guixà

Oriol Guixà

President i Conseller Delegat de La Farga
President del Patronat de la Fundació La Farga

Inka Guixà

Inka Guixà

Directora General de La Farga
Consellera del Consell d'Administració

Àrees de gestió

Marco Bandettini

Marco Bandettini

Director d'Administració, Finances i Sistemes
Membre del Comité de Direcció

Xavier Rovira

Xavier Rovira

Director de l'Àrea Tècnica
Membre del Comité de Direcció

Dani Pérez

Dani Pérez

Director de Persones i Organització
Membre del Comité de Direcció

Jordi Clarà

Jordi Clarà

Director de Producció
Membre del Comité de Direcció

Carles Camprubí

Carles Camprubí

Director de la Cadena de Subministraments
Membre del Comité de Direcció

Maria Riera

Maria Riera

Directora de Desenvolupament Corporatiu i Estratègia
Membre del Comitè de Direcció

Sistema Intern Informació | Avís Legal |  +34 938 504 100 | Colònia Lacambra S/N, Crta, C-17z, Km. 73, 5, 08508 Les Masies de Voltregà, Barcelona, Espanya | ©  La Farga.