Joinfil, fil polimicroaliat de coure per a la soldadura d'envasos metàl·lics

La Farga ha desenvolupat el fil de coure Ecocopper basant-se en les prestacions específiques que requereix un fil de coure per a soldar envasos metàl·lics.

El procés de fabricació del nostre fil de coure està subjecte a una patent que té com a objecte la composició química necessària per oferir un fil de coure apte per a la soldadura amb millors propietats mecàniques i de resistència enfront de la temperatura que el fil de coure convencional, la qual cosa li confereix una millor estabilitat dimensional durant el procés de soldadura. S'utilitzen un total de 20 elements aliables que confereixen al material seves propietats diferenciades respecte al fil convencional.

El nostre fil de coure compleix una funció fonamental: soldar de manera segura i hermètica els envasos metàl·lics d'aliments, aerosols i productes cosmètics dels nostres clients.

Per què Joinfil?

  • Tenim un procés patentat sostenible i innovador.
    
  • Som líders en tecnologia del reciclatge i hem venut el nostre know how al voltant del món.
    
  • És un procés rendible per als nostres clients: el procés de recuperació permet pagar al client només per la transformació del producte, evitant haver de comprar la matèria primera cada vegada que s'utilitza el fil de coure.
    
  • En poder recuperar nosaltres mateixos el 100% del material, el nostre client incorre en menys despeses logístiques.
    
  • El procés productiu permet a La Farga aplicar la tecnologia de materials per a la indústria d'envasos i embalatges.
 • Els productes de coure ECOCOPPER són procedents 100% de material reciclat i contribueixen a estalviar recursos i energia, a més de suposar un menor impacte ambiental.
   
  El coure és un dels pocs materials que es poden reciclar indefinidament mantenint sempre la seva qualitat i les seves característiques originals. El 34% del coure que es produeix en el món prové del reciclatge, i d'aquesta xifra, el 41% és utilitzat únicament a Europa.
   
  A través de la Farga Lacambra, empresa pionera en el reciclatge del coure, oferim productes ECOCOPPER™ que responen a les necessitats de la indústria dels semielaborats que requereixen d'un material de qualitat però alhora sostenible.

 • Ø 1.20
 • Ø 1.25
 • Ø 1.32
 • Ø 1.35
 • Ø 1.38
 • Ø 1.48
 • Ø 1.50
 • Ø 1.80
 • Ø 2
 • CAS número: 7440-50-8
 • REACH número: 01-2119480154-42-0061
 • Composició química: Cu+Ag > 99.90%
 • Oxigen: < 0.0400 %
 • Dur o recuït
 • 100% coure reciclat
 • Producte patentat