Rigidcord, cordes rígides de coure de classe 2 per a aplicacions elèctriques

Cordes rígides de coure, lliures d'oxigen i estanyades per a la producció de cables elèctrics i cordes de terra de classe 2.


  • Cu-ETP1 (CW003A)
  • Cu-ETP (CW004A)
  • Cu-OF1 (CW007A)
  • Cu-OF (CW008A)
  • Cu-OFE (CW009A)
  • 0.50 mm2 ÷ 1.000 mm2
  • 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150 i 200 mm2
  • Cordes de terra en rotllos fins a 25 kg de 50 i 100 m
  • Norma: ASTM B-8, EN 60228, UNE 207015, DIN 48201-1, NF C34-110-3
  • Estat superfície: Fils sense recobriment o estanyats