Unifil, monofilar de coure rígid per a aplicacions elèctriques

Fil rígid de coure, lliure d'oxigen i estanyat que s'utilitza per a la producció de cables elèctrics de classe 1 i per a la posterior retrefilado.

També proveïm del semielaborat intermedi (fil de desbast) de manera que els nostres clients finalitzen el procés de trefilat.


  • Cu-ETP1 (CW003A)
  • Cu-ETP (CW004A)
  • Cu-OF1 (CW007A)
  • Cu-OF (CW008A)
  • Cu-OFE (CW009A)
  • Ø 0.40mm ÷ Ø 5.00mm
  • Norma: ASTM B-1, B-3 i EN 13602
  • Estat superfície: Fils sense recobriment o estanyats