Flexicord, cordes flexibles i extra flexibles de coure de classe 5 i 6 per a aplicacions elèctriques


Cordes flexibles i extra flexibles de coure, lliures d'oxigen i estanyades per a producció de cables elèctrics classe 5 i 6.

  • Cu-ETP1 (CW003A)
  • Cu-ETP (CW004A)
  • Cu-OF1 (CW007A)
  • Cu-OF (CW008A)
  • Cu-OFE (CW009A)
  • Classe 5: 0.5 mm2 ÷ 1.000 mm2
  • Classe 6: 6 mm2 ÷ 300 mm2
  • Norma: ASTM B-172 i EN 60228
  • Estat superfície: fils sense recobriment o estanyats