Plurifil, multifilar de coure en fils paral·lels per a aplicacions elèctriques

Fils de coure en paral·lel, lliures d'oxigen, i estanyats per a la producció de cablets de classe 5 i 6 per a usos elèctrics.


  • Cu-ETP1 (CW003A)
  • Cu-ETP (CW004A)
  • Cu-OF1 (CW007A)
  • Cu-OF (CW008A)
  • Cu-OFE (CW009A)
  • Ø 0.15 mm ÷ Ø 1.00mm
  • En grupos de 6 a 32 hilos
  • Norma: ASTM B-3 i EN 13602
  • Estat superfície: Fils sense recobriment o estanyats