Ètica i professionalitat

La Farga, com a empresa responsable amb totes les parts interessades, té un codi d'ètica basat en la definició de la missió, visió i valors. Pretén establir les directrius per al comportament ètic de l'empresa en el seu treball diari. El codi regula les relacions i interaccions: la companyia, accionistes, treballadors, clients, proveïdors i col·laboradors externs, institucions públiques i privades i la societat en general.

La Farga relacions amb totes les parts interessades es basen en uns principis bàsics que s'indica en el codi d'ètica. Podem llistar-los:

 1. Aplicació de la Llei
 2. Respecte
 3. Desenvolupament i la igualtat
 4. Lleialtat i compromís
 5. Rigor
 6. Cura per a les persones
 7. Cooperació
 8. Responsabilitat
 9. Relacions de Fira

L'objectiu final de la Farga és perduren en el temps. Per això, ha de ser gestió sostenible en el camp social, econòmica i ambiental. El 2011 es repensa la política de responsabilitat corporativa de respondre a les necessitats de cadascuna de les parts interessades, amb l'objectiu últim de la creació de valor. Els aspectes socials, ambientals i econòmics juntament amb honestedat i transparència s'integren transversalment a tot el grup. Harmonitzar els objectius de negoci amb social i els objectius ambientals per crear valor és l'arrel de l'estratègia corporativa.

No cal oblidar que des de 2006 La Farga és un membre del Global Compact de les Nacions Unides (Global Compact).

Per altra banda, La Farga aposta clarament per una política d'igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones que treballen a la companyia amb la voluntat d'eliminar qualsevol discriminació per qüestions de sexe i/o gènere. En aquest sentit, La Farga destaca els seus següents indicadors:

 1. 12% de la plantilla son dones
 2. 17% de les contractacions del 2018 són dones
 3. 16% del personal directiu són dones
 4. 77% del personal té contracte indefinit
 5. 31h de mitjana de formació per treballadors/es
 6. 91% dels treballadors/es provenen de la comarca
 7. 40% fa servir la política de conciliació
 8. 82% de retenció després de la baixa per maternitat o paternitat

 

Avís Legal |  +34 938 504 100 | Colònia Lacambra S/N, Crta, C-17z, Km. 73, 5, 08508 Les Masies de Voltregà, Barcelona, Espanya | © 2023 La Farga.