Missatge del President Oriol Guixà

Oriol Guixà Arderiu

President i CEO de La Farga
President de la Junta General d'Accionistes
President del Consell d'Administració de La Farga 
President del Patronat de La Fundació La Farga

 

Com a president executiu de La Farga, em satisfà presentar els seus comptes anuals juntament amb l'informe de sostenibilitat que ens acompanya. El nostre grup està constituït per la societat holding Corporación Metalúrgica Catalana S.L. i les seves filials a Les Masies de Voltregà, França i Regne Unit, així com la nostra participació a la planta d'Estats Units, SDI La Farga LLC.

El passat mes d'octubre vaig substituir al Sr. Vicente Fisas Comella a la presidència del Consell d'Administració, que després de 35 anys i per motius de salut, va deixar el càrrec i va ser nomenat president d'honor. Per desgràcia, el passat 10 d'abril d'aquest 2016 ens va deixar, confortat per les seves profundes conviccions espirituals i la seva nombrosa família. Sens dubte, la pèrdua dels seus coneixements i consells requeriran un esforç addicional per part de tots..

Espero poder desenvolupar aquest nou càrrec amb la intel·ligència i la responsabilitat que es mereix, posant els meves millors habilitats i tot el meu esforç. Entenc que un canvi d'aquestes característiques en un lloc d'alta responsabilitat incorpora la possibilitat d'aportar diferents criteris de gestió que poden enriquir l'organització.

M'agradaria ressaltar la importància dels valors que hem anat introduint al llarg d'aquests anys, valors que han marcat la nostra trajectòria i que hem de representar entre tots i consolidar-los a la cultura de la nostra companyia.

Un any més renovem el compromís adquirit fa deu anys amb el Pacte Mundial per implantar en el nostre grup els principis que recull aquesta iniciativa internacional; aquest informe de sostenibilitat és la mostra de la voluntat d'estendre les bones pràctiques alineades amb la nostra activitat i que contribueixen a la sostenibilitat del Grup..

El nostre major actiu son les persones que treballen a La Farga. El nostre compromís amb totes elles és "aconseguir que cada dia tornin a casa segures i felices" En aquest sentit, en el 2015 hem seguit desenvolupant iniciatives per aconseguir una companyia segura i exemplar en aquest aspecte, aconseguint un índex d'accidents amb baixa de 2,93 respecte el 6,65 del sector metal·lúrgic. Per altra banda, som conscients de la realitat del nostre negoci, de l'impacte que els anys de crisi i l'operativa diària tenen en el ritme de l'organització i l'efecte que té directament amb el clima laboral. Per això impulsarem noves iniciatives, tal i com reflecteixen els nostres objectius pel 2016, que ens permeten donar un pas més en la direcció de l'excel·lència empresarial. Perseguim la visió de ser una companyia molt més segura, eficient, orientada a les persones i al desenvolupament del talent de cada individu.

Aquest exercici que es tanca s'ha caracteritzat per l'esforç intern realitzat per adaptar-nos als nous reptes del mercat i dels nostres clients, així com per millorar la competitivitat de les nostres plantes. Per això hem reforçat el nostre equip comercial i hem modificat la seva estructura per orientar-la encara més als nostres clients i a la identificació i posterior resolució de les seves necessitats.

Tanmateix, hem treballat en la consolidació de la inversió del nou forn de refino, desenvolupada amb tecnologia pròpia, i en l'evolució del procés del forn Cosmelt. També hem aprovat un ambiciós pla d'inversió, centrat principalment en una retadora i innovadora aposta a la planta de tubs, amb una clara estratègia a llarg termini per aquest negoci. Aquesta inversió està centralitzada en la producció de tub mare a partir de la màquina de colada vertical, utilitzant material secundari refinat, anomenat Evo-Tub. Un procés que permetrà no solament reduir el cost de producció dels tubs, sinó millorar la qualitat dels mateixos, donant un accés a nous mercats. En aquest aspecte, la companyia ha rebut un recolzament d'institucions públiques, com el CDTI.

Durant el 2015, hem seguit potenciant la nostra política d'innovació i desenvolupament, com demostra la pròpia inversió realitzada a La Farga Tub. Aquesta política té un doble objectiu: el continu desenvolupament de nous productes de coure i aleacions d'altres prestacions que ajudin a l'avanç dels nostres clients i mercats i el perfeccionament dels nostres processos per fer més competitives les línies de producció ja existents.

Escoltant als clients per portar a terme les nostres polítiques d'inversió, investigació, desenvolupament i innovació... hem incrementat la nostra presència en mercats exteriors que ens han permès aconseguir un adequat nivell de vendes. Aquesta polítiqca s'ha enfocat cap a una consolidació dels mercats estratègics, la internacionalització, així com l'amortització directa de les inversions realitzades el 2014 i que ens han permès gestionar simultàniament grans projectes d'electrificació ferroviària reforçant el nostre posicionament en aquest mercat.

Amb aquesta estratègia hem arribat a una facturació consolidada de La Farga de 888 milions d'euros dels quals 278 milions han estat exportats a la Unió Europea i 126 milions a paisos no comunitaris. Aquesta facturació representa un volum de vendes consolidades de 191.894 tones. Destaquem, un any més, la robusta política de cobertures i el sistema que utilitzem , on totes les operacions de venda i de compra de matèria prima estan completament cobertes enfront la volatilitat del preu del coure a través de la Borsa de Metalls (London Metal Exchange), aconseguint així que aquest efecte tingui un resultat neutre a la nostra compte de resultats.

Així és com aquest 2015 hem pogut operar amb regularitat i al marge dels problemes que es deriven d'aquesta volatilitat, demostrant així l'eficàcia i la solidesa del nostre sistema de cobertures. Respecte al risc de tipus de canvi, per minimitzar-lo la companya segueix la política de contractar instruments financers que redueixin les diferències de canvi per transaccions amb moneda estrangera.

El valor mig del coure durant 2015 va ser de 4.951 €/tn, inferior al del 2014, quan el seu valor mig va ser de 5.165 €/tn. Al tancar l'informe, la cotització del metall continua en descens, arribant a uns valors per sota dels 4.000 €/Tn al 2016. Aquesta tendència a la baixa de la cotització del coure, que com és sabut és generalitzada a totes les matèries primes, dificulta l'adquisició de materials secundaris per abastir les nostres fundicions. Dificultat per escassetat de materials, així com preus coherents amb els materials rebuts. La situació de les matèries primes, les convulsions geoestratègiques, la disminució del PIB de Xina, la crisis dels refugiats, la caiguda de les economies emergents i la inestabilitat política a Espanya ens fan mirar el futur amb certa preocupació.

Tots aquests factors fan preveure una ralentització de l'economia mundial que, sens dubte, ens afectarà ja que som una companyia que actua en l'àmbit internacional. En aquest sentit, cal destacar la diversitat de sectors on s'utilitzen els nostres productes el que ens dóna certa estabilitat.

Durant aquests darrers mesos hem destinat els nostres esforços cap als objectius, molt estimulants: per una banda, el fort desenvolupament dels nostres mercats, principalment el sector de l'energia, l'electrificació ferroviària i la conducció de fluids, centrats en una obertura dels mercats, l'ampliació de la nostra gamma de productes i la relació consolidada amb els nostres clients, el que ens ha permès plantejar un pressupost 2016 esperançador. I, per una altra banda, la forta dedicació de tot l'equip humà de La Farga per implantar amb èxit el nou projecte Evo-Tub. Un projecte crucial per la companyia per tal de reduir el cost de fabricació dels nostres tubs de coure, el que ha de permetre una ampliació de la gamma de producte. Cal destacar la forta implicació que hem tingut per part de la planta americana SDI La Farga, que ara podem dir que està en ple funcionament en tots els sentits: mercat, organització i costos.

Amb totes les accions exposades, puc anunciar que pel tancament de l'exercici 2015 una generació de flux de caixa després d'impostos a la nostra compta de pèrdues i guanys d'11 milions d'euros. 

En nom del Consell d'Administració que presideixo, voldria agrair l'esforç realitzat per tot l'equip que formem La Farga. La situació i el nostre sector en particular ens demanen més complicitat i treball en equip. També la òptima relació entre el nostre grup i tots els nostres clients, així com el recolzament dels nostres proveïdors i les entitats financeres.

Moltes felicitats a tots per la implicació mostrada en aquest projecte tan il·lusionant que és La Farga. 

Avís Legal |  +34 938 504 100 | Ctra. C-17z, Km. 73,5 08509 Les Masies de Voltregà (Barcelona) Espanya | © 2018 La Farga.