Coneixement, poder i control per augmentar la productivitat

el .

Una interrupció imprevista d’una línia de producció pot comportar el caos en una planta, mentre que una avaria greu que duri uns quants dies pot derivar en la pèrdua d’un client. Sigui quin sigui el motiu, una fallada o una parada imprevista del procés sol resultar decisiva i fins i tot pot comportar un fracàs total. Les conseqüències, a més de ser un factor d’alt risc per a la seguretat tant del personal com de les instal·lacions i poder comportar una afectació mediambiental, deriven en costos elevats, la disminució de la rendibilitat de la producció i l’encariment del
manteniment.

Per això, és important conèixer en tot moment i des de qualsevol lloc l’estat de funcionament dels elements
clau del sistema de producció. El coneixement anticipat de la possible avaria, del seu origen i del grau de gravetat que té permet prendre decisions i actuar de forma ràpida i eficaç. Un sistema de monitoratge i control capaç de controlar màquines, motors i altres elements del procés productiu és l’alternativa més rendible per fer front
a les parades imprevistes, perquè proporciona tota la informació necessària per tenir la planta controlada en tot moment. D’aquesta manera es poden prevenir possibles avaries abans que aquestes paralitzin el sistema de producció, prenent les decisions idònies i fent les actuacions pertinents amb el temps suficient.

Casos d’èxit del sistema MICO24.

El sistema MICO24 és la solució innovadora i rendible per al monitoratge dels elements clau de la planta de
producció.

Cas 1: la farga rod
La Farga és un hòlding familiar amb més de 200 anys d’història que fabrica i comercialitza semielaborats de coure i els seus aliatges per als mercats elèctrics, d’envasos metàl·lics, ferroviari, de canonades, d’automoció, de massissos i conductors aeris per a alta tensió. Gràcies al seu capital humà de més de 300 persones i a la idea d’innovar constantment i invertir per millorar, s’ha convertit en líder mundial en tecnologia de reciclatge de coure. 

Disposa de tres plantes productives a Espanya, una a la Xina, una altra als Estats Units i un centre de distribució de tubs de coure a França. A més, a través de La Farga Intec ha exportat la tecnologia de procés a més de trenta plantes d’arreu del món. La Farga Rod fabrica i comercialitza alambró electrolític de coure. Mitjançant
una tecnologia capdavantera que incorpora l’stateof-the-art més avançat del sector, s’aconsegueix un alambró d’altes prestacions que garanteix el nivell màxim de qualitat i productivitat als clients.

A causa de l’alt nivell d’automatització i al fet de tractar-se d’un procés totalment continu, és vital evitar cap parada imprevista d’alguna de les màquines que intervenen en el procés, perquè aquestes tenen un impacte directe sobre la rendibilitat de la producció, la qualitat i la satisfacció dels clients.

Amb l’objectiu d’eliminar aquesta incertesa, entre altres raons, després de diferents reunions amb l’equip d’Effitronix, es va decidir implantar el sistema MICO24 per al control de tres bombes de refrigeració de 22 kW i dos motors de 75 i 500 kW. A més, també es van integrar dins la mateixa plataforma de MICO24 analitzadors de xarxa per al control dels paràmetres elèctrics de qualitat d’alguns quadres de potència.

En total, es controlen uns 120 senyals que es processen des d’un PC industrial situat a l’oficina tècnica, des d’on els responsables de manteniment tenen una visió global de la planta i poden conèixer l’estat de funcionament de les màquines de manera fàcil i intuïtiva. 

Beneficis obtinguts:

  • Centralització de tota la informació rellevant dels paràmetres de funcionament de les màquines clau de la planta.
  • Reducció del 100 % de les parades imprevistes de les màquines monitorades. 
  • Estalvi energètic que arriba al 55 %.
  • Augment de la producció i de la productivitat.
  • Estalvi d’estocs de recanvi.
  • Augment de la vida útil de les màquines. 
  • Recepció d’avisos i alarmes a temps real pel personal responsable.

Josep Portet, gestor de manteniment elèctric de La Farga Rod, destaca que gràcies a MICO24 “no tan sols hem reduït al 100 % les parades imprevistes, sinó que també podem comparar els resultats de les revisions i anàlisis de vibracions periòdics, així com comprovar l’efecte de les diferents actuacions preventives”. A més, valora especialment la visualització fàcil i intuïtiva del sistema, així com la capacitat de l’equip d’Effitronix de dissenyar aplicacions personalitzades i a mida: “Vam demanar a Effitronix que ens dissenyés una aplicació per convertir la pantalla de MICO24 en un oscil·loscopi per prendre mostres cada μs durant uns pocs minuts. Gràcies a això, hem pogut optimitzar el procés i hem augmentat la producció”.

Cas 2: La farga Tub

La Farga Tub fabrica, ven i distribueix tubs de coure ecopperclean, completament reciclable i sense bacteris, per als mercats de subministrament de materials de sanejament i calefacció, gas, aire condicionat, climatització, refrigeració i gasos medicinals, i per al mercat industrial de fabricació d’accessoris. 

La màquina capçalera de planta és un forn d’inducció de 2.100 kW. Una avaria que provoqui una parada de més d’una hora i mitja d’aquesta màquina té conseqüències greus per a la producció i pot parar la planta (el cost de la parada s’estima en 3.500 €/h). Les rutes de manteniment i presa de mesures diàries, a més de representar un risc per als tècnics que les feien, resultaven insuficients i el forn havia tingut avaries importants durant els anys anteriors. Per això hi havia la necessitat de tenir la màquina controlada en tot moment de forma remota per anticipar-se a possibles fallades i avaries. 

S’hi va implantar el sistema MICO24 per al control complet del forn d’inducció, que escalfa a més de 800 ºC cilindres de coure per fer-ne tubs i que treballa a 1.200 V, 950 A i a una freqüència de 600 Hz. Els senyals procedents dels sensors instal·lats es recullen en un quadre d’adquisició situat en la mateixa sala on hi ha els armaris elèctrics de potència del forn. Aquests senyals s’envien a través d’una xarxa EtherCAT a un PC de control situat dins l’oficina dels tècnics de manteniment a 100 metres dels quadres, el qual processa contínuament els senyals i des del qual es pot consultar en tot moment l’estat de funcionament del forn mitjançant un monitor tàctil.

Marc Pujol, director d’enginyeria i manteniment de La Farga Tub, defineix MICO24 amb els termes “control, previsió, ajuda, tranquil·litat i eficiència”. Considera que “és el futur del manteniment industrial”. A més, valora especialment
que “el sistema pot ser retroactiu i actuar en funció de les variables que llegeix. A part d’enviar alarmes, és capaç d’activar sistemes i funcions com la de lubricació o refrigeració auxiliar”.

(...)

Avís Legal |  +34 938 504 100 | Colonia Lacambra, s/n  08508 Les Masies de Voltregà (Barcelona) Espanya | © 2019 La Farga.