El grup La Farga va tenir el 2013 vendes i beneficis inferiors al 2012

La Farga, el grup empresarial de Les Masies de Voltregà, va tenir una facturació de 905.101.511 euros durant el 2013, una xifra inferior a la del 2012, quan es va situar a 1.054.158,411 euros. També van ser més baixos els beneficis obtinguts. L'any 2012 van ser de 3.059.346 euros i l'any passat van baixar als 238.789 euros. Va a dir que si no es té en compte l'Ebitda (els beneficis que l'empresa té abans de pagar interessos, impostos, depreciacions i amortitzacions) els beneficis de l'empresa van ser de 17.160.797 euros. El fuix de caixa, però, compta amb 8.929.235 euros.

Aquestes quantitats es desprenen de l'informe de sostenibilitat de l'any 2013 que ha presentat el grup La Farga, constituït pel holding (grup d'empreses) Corporació Metal·lúrgica Catalana i les seves filials a Les Masies de Voltregà i les empreses participades que té situades a la Xina, els Estats Units i França.

Tal com explica a l'informe el president de la companyia, Vicenç Fisas, referint-se a la crisi econòmica, insisteix que "el coure, al ser un material imprescindible pel desenvolupament dels països, es veu influenciat pel context mundial.

Durant l'exercici del 2013, l'economia mundial ha crescut amb certa força, es preveu un creixement del 3,8% per al 2014 a escala mundial. Aquest creixement estarà centrar en la Xina, amb un 7,5%; els països emergents, un 5,1% els Estats Units, un 2%, i Europa, amb un reduit 1%". De fet, durant el 2013 la cotització del coure va baixar un 10% respecte l'any anterior, situant-se en 5.513.14 euros la tona (el 2012 se'n pagaven 6.450.12). En aquest sentit, La Farga preveu que entre aquest any i el 2017 hi hagi un creixement dels preus per la fortalesa de la demanda.

Pel que fa a les exportacions, l'any passat les de La Farga van representar un 32%. Segons el seu president, "val la pena destacar l'esforç realitzat en la internacionalització de les nostres vendes en l'apartat de canonada de coure, ja que el mercat espanyol en aquest producte ha baixat un 15%".

Fisas tampoc passa per alt "les tensions que hi ha en el mercat de reciclats de coure, per una escassetat de materials a escala mundial. Això provoca una disminució en els descomptes de compra, falta de material i haver d'utilitzar altres matèries per a la fundició, que fan perdre rendiment econòmic."

Finalment, aquest darrer any La Farga va haver de fer una reestructuració per reduir costos que va afectar el nombre de treballadors. Dels 344 que hi havia al 2012, el 2013 la plantilla comptava amb 296. La companyia també va haver de racionalitzar i simplificar diversos procesos operatius.

Avís Legal |  +34 938 504 100 | Colonia Lacambra, s/n  08508 Les Masies de Voltregà (Barcelona) Espanya | © 2020 La Farga.