La caiguda del preu del coure fa baixar la facturació de La Farga

El mercat espanyol s'ensorra i l'empresa augmenta en un 32% el volum d'exportació La Farga ha presentat els comptes corresponents a l'exercici 2013, entre els que destaca la caiguda de la facturació en un 9% en relació a l'any 2012. Aquesta baixada es deu a la caiguda 'un 10% del preu del coure, el que ha situat la facturació final en 905.101.511 euros.

En el conjunt de l'activitat de la companyia, La Farga ha realitzat unes vendes totals de 211.025 tones de coure, un 0,2% més respecte l'any anterior. El volum d'exportació de La Farga ha estat del 32%, el que representa «un esforç considerable en la internacionalització de les vendes de tubs de coure ja que el mercat espanyol ha caigut en aquest producte un 15% aquest exercici», segons explica Vicenç Fisas i Comella, president de La Farga.

Les empreses participades internacionals de La Farga han facturat 93.889.047 dòlars, 163.279.334 iuans, 14.760.160 euros i 99.194 lliures esterlines, corresponents a SDI La Farga LLC, Ganzhou Jiangwu La Farga High Speed Railway Copper Materials Co., Ltd, La Farga Tub France SAS i La Farga Limited, respectivament.
Un dels fets més destacables de l'any i que han influenciat en els comptes de resultats han estat les tensions existents en el mercat de reciclats de coure, que es caracteritzen per una escassetat de materials a escala mundial. Aquesta escassetat ha provocat una disminució en els descomptes de compra, que van arribar a mínims històrics, així com la manca de material disponible, provocant la necessitat d'utilitzar materials substitutius per a la fundació, amb la conseqüent pèrdua de rendiment econòmic.

L'empresa ha tirat endavant aquest exercici un ambiciós pla d'inversions, valorat en 8.195.805 euros, un 86% més respecte 2012. El pla s'ha concretat en el disseny i la construcció d'un nou forn de refino (tecnologia patentada per La Farga) de major capacitat que l'existent i de major eficiència energètica. Tanmateix, també ha constat de noves inversions a la secció de trefilats, amb l'objectiu d'augmentar la diversificació de productes i abordar nous mercats. A la planta de tubs, s'ha posat en marxa un nou forn de recuit que ha permès augmentar la producció i la productivitat, i reduir costos. També s'ha instal·lat un medidor a temps real d'excentricitats a la sortida de la premsa (tecnologia patentada per La Farga). Per poder garantir el servei als clients, s'ha procedit igualment a ampliar la zona de magatzem.

Consulteu els principals indicadors d'aquest 2013 del holding familiar, al web de la companyia

Avís Legal |  +34 938 504 100 | Colonia Lacambra, s/n  08508 Les Masies de Voltregà (Barcelona) Espanya | © 2020 La Farga.