Entrevista al diari El Punt Avui

Entrevista al representant de La Farga Dani Anfruns

- Quines oportunitats ha generat a l’empresa la incorporació d’un estudiant a l’equip?  

Ens ha donat la oportunitat de comptar amb algú que ha aportat la il·lusió i la motivació per aprendre des d’una vessant més pràctica els coneixements que està assumint de forma més teòrica a la Universitat. També la flexibilitat per a assumir la realització de tasques molt diverses dins del departament, fet que suposa per l’alumne un creixement no només des del punt de vista tècnic sinó també en altres àmbits com són la responsabilitat, compromís, rigor, etc. els quals també necessiten el seu període aprenentatge. El tutor, per la seva part, també experimenta un creixement professional en el desenvolupament d’aquest rol.  

- Formeu a l’alumne en base a les necessitats que detecteu al vostre sector?  

Nosaltres formem a l’alumne en els nostres processos, en aquest cas en el Departament de Persones i Organització.  Si bé és cert que aquests processos tenen les seves particularitats en totes les empreses, l’estudiant es familiaritza en molts conceptes que són transversals en qualsevol empresa del sector, i l’introdueix d’una manera molt eficaç en el món de l’empresa, adquirint unes competències en les quals és expressament format, i en d’altres que assolirà a partir de la pròpia experiència en el lloc de treball.  

- Incorporar el talent dels estudiants universitaris dóna un plus de valor afegit a l’empresa?  

Sens dubte, un manera eficaç de materialitzar la cooperació Empresa-Universitat és mitjançant el contacte de l’empresa amb universitaris, el quals esdevenen un nexe entre la realitat empresarial - industrial en el nostre cas -  i la Universitat.  

- La relació laboral es pot mantenir una vegada hagi finalitzat els estudis?  

En una empresa dinàmica com la nostra,  amb l’adequació constant de la nostra plantilla a noves necessitats, a les quals sempre mirem d’anticipar-nos, hi ha la possibilitat que això es produeixi, sobretot quan s’ha assolit per ambdues parts els objectius previstos, tant pel que fa a la formació tècnica com competencial de l’alumne.      

 

Entrevista a l'estudiant Sí-Sí que treballa a la Farga la Cambra, Josep Saniger

- Estudiar i treballar alhora t’ajuda a completar la teva formació?  

I tant, estudiant aprens el coneixement teòric que moltes vegades apliques a la feina. Quan estàs treballant i et sorgeix algun problema penses en les coses que has après a classe i moltes vegades es solucionen d’aquesta manera. També cal dir que no és del tot fàcil, ja que has de saber organitzar-te molt bé el temps, sobretot en èpoques d’exàmens.  

- El teu horitzó professional s’ha ampliat des que has començat a combinar la Universitat amb una feina en el teu sector?   

Sí. Mai havia pensat en estar al departament de Recursos Humans (o Persones i Organització) i la veritat és que encaixa molt per mi. Aquest departament és indispensable pel funcionament d’una empresa amb un cert nombre de treballadors, i pensar que estàs treballant en un departament clau, fa que t’agradi encara més.  

- Consideres la feina una extensió de l’aprenentatge pràctic del grau?  

Com he dit anteriorment, moltes vegades a la feina aplico el que he après a classe, però també a la viceversa. Hi ha vegades que les preguntes que es plantegen a classe es resolen gràcies al que ja sabia de la feina, i puc dir, que algunes assignatures no m’han suposat tant esforç com altres per aquesta raó.  

- Treballar d’allò que t’agrada t’aporta un plus més de motivació?  

Sí, treballar d’allò que t’agrada fa que no t’avorreixis i t’ho passis bé. Anar a la feina no és una obligació d’aquesta manera. A més, quan estàs en una empresa com La Farga, veus a grans professionals i moltes vegades penses que t’agradaria ser com ells. Veure a aquesta gent treballar d’allò que els apassiona et motiva, ja que penses que en un futur voldries estar a la seva posició.

Avís Legal |  +34 938 504 100 | Colonia Lacambra, s/n  08508 Les Masies de Voltregà (Barcelona) Espanya | © 2020 La Farga.