EUROTAPES. Desenvolupament europeu de cintes superconductores: integrar materials i arquitectures innovadores en processos rentables per aplicacions d’energia i imants.

Els conductors CC (High Current Coated Conductors) presenten un alt potencial pel desenvolupament d’aplicacions d’energia elèctrica i camps magnètics de molt elevada intensitat. Els aspectes claus per l’èxit en el mercat son uns processos robustos de baix cost, un alt rendiment i una metodologia de fabricació estandarditzada de conductors de gran longitud. En aquests darrers anys, investigadors i empreses de la Unió Europea han fet substancials progressos cap a aquests objectius, basant-se en mètodes de buit (PLD) i de deposició química (CSD), per la nanoestructuració de pel·lícules, el que brinda a Europa una oportunitat única per integrar aquests avanços en conductors d’alt rendiment.

El projecte EUROTAPES abordarà dos grans objectius:

1- La integració dels últims avanços en arquitectures de conductor únic per aplicacions de cost baix i mig i per entregar cintes de +500 metres. Definició d’eines i protocols de control de qualitat per millorar la capacitat de processament i el rendiment per aconseguir un objectiu de cost precomercial de 100 €/kAm.

2 – L’ús de tecnologies avançades per millorar el rendiment (major amplada i Ic, ancoratge millorat per camps intensos, reducció de les pèrdues de CA i major resistència mecànica).

Demostració d’altes corrents crítiques (Ic>400A/cm-w a 77K i autoinduïdes i Ic>1000A/cm-w a 5K i 15T) i forces d’ancoratge (Fp>100GN/m3 a 60 K). Es combinaran les tecnologies CSD i PLD per aconseguir unes arquitectures de cinta, unes nanoestructures i uns processos adequats per abordar una varietat d’aplicacions HTS en camps magnètics autoinduïts, elevats i molt elevats. Fins el mes 36 es desenvoluparan tres tipus de conductors (RABiT, ABAD i cable rodó) i a mig termini es seleccionaran dos per la seva demostració durant els últims divuit mesos.

El consorci està integrat per vint socis procedents de vuit Estats membres: sis universitats (Cambridge (Regne Unit), Amberes (Bèlgica), U. A. Barcelona (Espanya), TU Cluj (Romania), U. Gante (Bèlgica) i TU Viena (Àustria)); cinc instituts (CSIC-ICMAB (Espanya), ENEA (Itàlia), IEE (Eslovàquia), Inst. Neel-CNRS (França) i IFW (Alemanya)); un centre tecnològic (LEITAT (Espanya)), i vuit empreses industrials (Bruker (Alemanya), Evico (Alemanya), Theva (Alemanya), Nexans GmbH (Alemanya), Percotech (Alemanya), Nexans SA (França), La Farga Lacambra (Espanya) i Oxolutia (Espanya)).

 

7PMEurotapes
 
Aquest projecte ha rebut finançament del setè programa de la Unió Europea per la investigació, desenvolupament tecnològic i demostració sota l’acord de subvenció nº 280432.
Avís Legal |  +34 938 504 100 | Colonia Lacambra, s/n  08508 Les Masies de Voltregà (Barcelona) Espanya | © 2022 La Farga.