La Farga Lacambra invests in new high-performance products

on .

La Farga Lacambra, únic fabricant nacional de productes de coure per aplicacions ferroviàries, porta a terme aquest inici de 2009 una inversió per ampliar la seva gamma de productes de coure d'altes prestacions. La instal·lació de les noves màquines finalitzarà aquest primer trimestre de l'any i permetrà que la companyia ofereixi als seus clients tota la varietat de cables ferroviaris en coure i aleacions d'altes prestacions.

Aquesta inversió, realitzada a les instal·lacions de les Masies de Voltregà, suposa la introducció d'una nova línia de producció d'alambró de coure piromicroaliat que s'utilitza en tots els cables que formen el conjunt aeri ferroviari (anomenada catenària) per les línies d'alta velocitat. Parlem de productes com els sustentadors, les pèndoles, el fil de contacte ranurat i els arquets dels pantògrafs dels trens.

La nova línia de producció suposa un avanç tecnològic ja que fins ara no existia cap fabricant nacional amb producte de les mateixes característiques. L'alambró obtingut serà 100% reciclable i oferirà les màximes propietats mecàniques, sense detriment de la conductivitat elèctrica. Una inversió que permetrà nous mercats d'exportació i l'ampliació de la gamma de productes del grup holding La Farga Group.

La Farga Lacambra ha rebut assistència tècnica i especialitzada per part d'ACC1Ó CIDEM/COPCA, organisme adscrit al Departament d'Innovació, Universitats i Empresa que a través d'Invest in Catalonia ha assessorat l'empresa en les diferents fases del projecte.
La Farga: You Copper Solutions