A new educational model: La Farga Foundation presents the educational approach of the Cu3 to education professionals

La Fundació La Farga ha presentat aquesta tarda a tots els professionals de l'educació de primària i secundària la seva nova oferta pedagògica del Museu del Coure. A través d'una sessió innovadora, la qual l'ha anomenat Copper Trip, ha presentat diverses propostes educatives de les quals se'n destaquen:

-Presentació de la Filosofia del Cu3: una filosofia d'ensenyament que permet educar als nens i nenes a través de 3 valors: el coneixement, la creativitat i la consciència.
-Presentació de l'oferta pedagògica del Museu del Coure. Una oferta desglossada per a cada un dels cursos escolars i de la qual se'n deriven activitats i tallers específics per a cada una de les edats. A través de la visita del Museu del Coure sorgeixen activitats i propostes diferents a les que podem estar acostumats.

Després de la presentació, s'ha donat l'opció als professors a participar en un taller de creativitat organitzat per la Sra. Carme Sáez en el qual s'han exposat noves tècniques per a fomentar la creativitat a les escoles. Tot seguit s'ha realitzat una visita guiada al Museu del Coure i a la passarel·la.

Finalment s'ha donat al tret de sortida a la primera convocatòria al Premi Vicenç Fisas i Comella, un premi dirigit a professors de primària, secundària i batxillerat en el qual se'ls hi demana que presentin un projecte educatiu basat en la nova filosofia del Cu3 i que pugui ser d'aplicació a les escoles i/o centres educatius de Catalunya a mig o llarg termini.

La sessió ha finalitzat a les 20h amb un refrigeri i ha comptat amb una participació de més de 20 professors d'arreu de Catalunya, especialment de la comarca d'Osona, La Garrotxa i el Bages.
La Farga: You Copper Solutions